คำถามที่พบบ่อย

ผู้เรียน e-Learning ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร

• เพียงท่านสนใจที่อยากเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาของบทเรียนที่มีในระบบ ท่านสามารถเลือกเรียนได้ผ่านอุปกรณ์ ทั้ง PC Notebook, Mobile Device ทั้ง IOS และ Android ได้

อยากสมัครเรียน e-Learning ต้องทำอย่างไร

• สมัครเป็นสมาชิก และเข้าไปที่ e-mail เพื่อยืนยันตัวตน (หากไม่พบ email ตอบกลับใน Inbox ให้เข้าไปดูที่  junk mail หรือ spam ) โดยสมัครสมาชิกที่ Click ที่นี่

วิธีการสมัครเป็นสมาชิก

•  ใช้ email และชื่อ-นามสกุลจริง เนื่องจากเมื่อเรียนผ่านหลักสูตรจะได้รับ ใบรับรองการผ่านการเรียนรู้ (e-Certificate) และเก็บบันทึกเป็นชั่วโมงการเรียน
•  กรอกข้อมูลรายละเอียดส่วนบุคคล
• ระบบจะส่งยืนยันการลงทะเบียนไปยัง email ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ (หากไม่พบ email ตอบกลับใน Inbox ให้เข้าไปดูที่  junk mail หรือ spam )

เมื่อลืมรหัสผ่านต้องทำอย่างไร

• สามารถ click ลืมรหัสผ่าน ระบบจะส่ง รหัสผ่านใหม่ให้ท่านไปยัง email ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้

สามารถเรียนทบทวนหรือข้ามบทเรียนได้หรือไม่

• ผู้เรียนสามารถเรียนบททวนบทเรียนที่เรียนผ่านมาแล้วได้ตลอดเวลา แต่ไม่สามารถข้ามบทเรียนที่ยังบทเรียนที่ยังไม่ได้เรียนรู้ได้

ในกรณีที่เรียนครั้งเดียวไม่จบ สามารถมาเรียนต่อจากที่เรียนไปแล้วได้หรือไม่

• หลักสูตรต่าง ๆ ได้จัดทำเป็นบทเรียน และหัวข้อย่อย ทำให้ผู้เรียนสามารถวางแผน และจัดเวลาการเรียนรู้ได้ โดยไม่จำเป็นต้องเรียนจบหลักสูตรในครั้งเดียว และสามารถเข้าเรียนทบทวนหัวข้อที่ได้เรียนไปแล้วได้ตลอดเวลา โดยระบบจะบันทึกการเรียนในบทเรียนที่ท่านได้เรียนล่าสุด

เมื่อผ่านกระบวนการเรียนรู้ของหลักสูตรแล้วจะได้ใบรับรองผ่านการเรียนรู้อย่างไร

• เมื่อท่านได้ผ่านกระบวนการเรียนรู้ครบตามหลักสูตร และผ่านตามเกณฑ์ของหลักสูตร เช่น เรียนครบทุกบทเรียน ส่งแผนการสอน และผ่านการทำแบบทดสอบ ท่านจะได้รับใบรับรองการเรียนรู้โดยท่านสามารถ Print ผ่านระบบได้

ถ้าไม่ต้องการใบรับรองผ่านการเรียนรู้ สามารถเข้าเรียนได้หรือไม่

• หากท่านต้องการเข้าเพื่อเรียนรู้เนื้อหาของบทเรียน ท่านสามารถเข้าเรียนได้โดยไม่ต้องรับใบรับรองผ่านการเรียนรู้

ในกรณีที่มีคำถามสามารถติดต่อสอบถามที่ช่องทางใด

ในกรณีที่ท่านมีคำถาม  ขอให้ท่านแจ้ง e-mail ของท่านและเรื่องที่ต้องการสอบของท่านมายังทีมงาน khrudeegital@gmail.com โดยทีมงานจะได้ตอบกลับผ่านทาง e-mail ที่ท่านแจ้งมา
หากมีคำถามเพิ่มเติม หรือปัญหาการใช้งาน
โปรดติดต่อ Khrudeegital@gmail.com
โดยทีมงานจะตอบกลับทาง email ของท่าน