หลักสูตร Learning How to Learn : เรียนรู้เพื่อเรียนรู้

Learning How to Learn : เรียนรู้เพื่อเรียนรู้ 

Learning How to Learn : เรียนรู้เพื่อเรียนรู้  ว่าด้วยเรื่อง
   - วิธีเรียนรู้ที่ถูกต้อง ใช้สมองให้เป็น
   - เรียนรู้วิธีการเรียนรู้
   - เรียนรู้เครื่องมือ กลยุทธ์และแนวทางใหม่ ๆ ในการเรียนรู้ยุค 4.0 ที่จะช่วย “เปลี่ยนวิธีคิด” และ พัฒนาการเรียนรู้ให้ก้าวไกลกว่าเดิม         - เรียนได้มากขึ้น จำได้มากขึ้นสามารถนำเครื่องมือ ทางด้านประสาทวิทยามาใช้ในการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิผล


     จากการร่วมมือของ โครงการ LHL Brainery ภายใต้ SCB Academy กับ Barbara Oakley เจ้าของคอร์สออนไลน์ “Learning How to Learn: Powerful Mental Tools to Help You Master Tough Subjects” บนแพลตฟอร์ม Coursera ที่ได้รับความนิยมอันดับต้นๆ ของโลกและมีผู้เรียนแล้วกว่า 3 ล้านคน