บทเรียน: Learning How to Learn เรียนรู้เพื่อเรียนรู้

Learning How to Learn: เรียนรู้เพื่อเรียนรู้
        เพราะทักษะที่สำคัญที่สุด คือ การเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อรับมือกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดในปัจจุบัน ความสามารถในการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ได้อย่างรวดเร็วจึงมีความสำคัญกับธุรกิจเป็นอย่างมาก ความสามารถที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ คือ หนึ่งในทักษะ ที่สำคัญและใช้ได้กับทุกสถานการณ์ชีวิต ไม่ว่าจะเรียนเพื่อความสนุกส่วนตัว หรือเรียนเพื่อส่งเสริมอาชีพ

        LHL Brainery ร่วมมือกับ Barbara Oakley, Ph.D.  เจ้าของคอร์สออนไลน์ Learning How to Learn บนแพลทฟอร์ม Coursera ที่มีผู้เรียนแล้วกว่า 3 ล้านคน
         เราได้รังสรรค์หลักสูตรการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับคนไทย ทำในรูปแบบที่เข้าใจง่าย โดยใน Series01 ว่าด้วยเรื่อง เทคนิคการฝึกสมอง เป็นเทคนิคการใช้งานสมอง ได้ถูกต้องตามหลักการทางประสาทวิทยา
        ผู้เรียนจะได้ทราบถึงเทคนิคการเรียนรู้ต่างๆ เมื่อฝึกฝนตามทฤษฎีแล้ว เชื่อได้ว่า เมื่อต้องมีการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ จะสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และใช้เวลาเร็วขึ้นกว่าการเรียนรู้แบบเดิม ๆ

ด้วยความปรารถณาดี 
ณิชา นิภาสุวรรณ 
วิทยากร : SCB Academy 

รายละเอียดบทเรียน
LHL_หน้าปก_เรียนรู้เพื่อเรียนรู้
วิทยากร: คุณณิชา นิภาสุวรรณ
ระยะเวลารวม: 60 นาที

Learning How to Learn: เรียนรู้เพื่อเรียนรู้

      เพราะทักษะที่สำคัญที่สุด คือ การเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อรับมือกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดในปัจจุบัน ความสามารถในการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ได้อย่างรวดเร็วจึงมีความสำคัญกับธุรกิจเป็นอย่างมาก ความสามารถที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ คือ หนึ่งในทักษะ ที่สำคัญและใช้ได้กับทุกสถานการณ์ชีวิต ไม่ว่าจะเรียนเพื่อความสนุกส่วนตัว หรือเรียนเพื่อส่งเสริมอาชีพ

       LHL Brainery ร่วมมือกับ Barbara Oakley, Ph.D.  เจ้าของคอร์สออนไลน์ Learning How to Learn บนแพลทฟอร์ม Coursera ที่มีผู้เรียนแล้วกว่า 3 ล้านคน
      เราได้รังสรรค์หลักสูตรการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับคนไทย ทำในรูปแบบที่เข้าใจง่าย โดยใน Series01 ว่าด้วยเรื่อง เทคนิคการฝึกสมอง เป็นเทคนิคการใช้งานสมอง ได้ถูกต้องตามหลักการทางประสาทวิทยา
     ผู้เรียนจะได้ทราบถึงเทคนิคการเรียนรู้ต่างๆ เมื่อฝึกฝนตามทฤษฎีแล้ว เชื่อได้ว่า เมื่อต้องมีการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ จะสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และใช้เวลาเร็วขึ้นกว่าการเรียนรู้แบบเดิม ๆ

     ด้วยความปรารถนาดี
    ณิชา นิภาสุวรรณ
    SCB Academy 

Learning How to Learn: เรียนรู้เพื่อเรียนรู้
ในหลักสูตรนี้ แบ่งเป็น 2 EP ด้วยกัน

บทที่ 1 : Learning How to Learn: เรียนรู้เพื่อเรียนรู้

 • Clip นำจาก Head of SCB Academy กล่าวถึง Learning How to Learn
 • การแนะนำตัวเอง qualifications & credentials
 • โครงการ LHL Brainery
 • ผลงานต่างๆ ที่ปีที่ผ่านมา
 • เกี่ยวกับหลักสูตร Learning How to Learn
 • ประวิติของ Barbara Oakley
 • อะไรคือ Learning How to Learn ?
 • ทักษะอภิปัญญา
 • ทำไมต้องรู้เรื่องนี้
 • วัตถุประสงค์ และ  สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ
 • Framework ของ หลักสูตร
 • ช่องทางการติดตาม

บทที่ 2 : Learning How to Learn: สมองทำงานอย่างไร

       เจาะลึกกลไกการทำงานของสมองสองโหมดแบบเข้าใจง่าย

 • เรียนรู้วิธีการทำงานของสมองแบบเข้าใจง่าย รู้ถึงกลไกต่างๆ ในการเรียนรู้
 • มาดูกันว่าอะไรกำลังเกิดขึ้นเวลาเราเรียนรู้อะไรบางอย่าง
 • เปลี่ยนสมองของคุณให้เป็นเรียนรู้อย่างไม่หยุดหนิ่ง สมองปั้นได้ Neuroplasticity คือไร? และวิธีการ Rewire สมอง
 • คุณเป็นผู้เรียนแบบไหน? ทำไมบางคนเรียนช้า หรือ เร็ว?
 • ค้นพบเคล็ดลับการเตรียมสมองเพื่อการเรียนรู้ที่ดีเยี่ยม