บทเรียน: เคล็ดไม่ลับ จัดการเงินดี จัดการหนี้ได้

บทเรียน “เคล็ดไม่ลับ จัดการเงินดี จัดการหนี้ได้” มุ่งหวังให้คุณครูได้มีความรู้ที่ถูกต้องในการจัดการทางการเงินของตัวเอง มีความตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการวางแผนการเงิน เข้าใจขั้นตอนง่ายๆ ในการเริ่มต้นวางแผนจัดการเงินและจัดการหนี้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้จริง ตลอดจนสามารถถ่ายทอดไปยังนักเรียนได้อย่างเหมาะสม

รายละเอียดบทเรียน
_Cover 1920x1080-เคล็ดไม่ลับ-จัดการเงิน-Final-3.05.2022
วิทยากร: อ.รัก ดร.อัจฉรา โยมสินธุ์
ระยะเวลารวม: 2 ชั่วโมง

มุ่งหวังให้คุณครูได้มีความรู้ที่ถูกต้องในการจัดการทางการเงินของตัวเอง มีความตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการวางแผนการเงิน เข้าใจขั้นตอนง่ายๆ ในการเริ่มต้นวางแผนจัดการเงินและจัดการหนี้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้จริง ตลอดจนสามารถถ่ายทอดไปยังนักเรียนได้อย่างเหมาะสม

บทที่ 1  ทำไมต้องวางแผนการเงิน
บทที่ 2  รู้อะไร ก็ไม่สู้ รู้จักพอ
บทที่ 3
เทคนิค จัดการเงินดี จัดการหนี้ได้