หลักสูตร เคล็ดไม่ลับ จัดการเงินดี จัดการหนี้

คำอธิบายหลักสูตร “เคล็ดไม่ลับ จัดการเงินดี จัดการหนี้ได้”

หลักสูตร “เคล็ดไม่ลับ จัดการเงินดี จัดการหนี้ได้” มุ่งหวังให้คุณครูได้มีความรู้ที่ถูกต้องในการจัดการทางการเงินของตัวเอง มีความตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการวางแผนการเงิน เข้าใจขั้นตอนง่ายๆ ในการเริ่มต้นวางแผนจัดการเงินและจัดการหนี้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้จริง ตลอดจนสามารถถ่ายทอดไปยังนักเรียนได้อย่างเหมาะสม