หลักสูตร ภาษาไทยฟันน้ำนม

ภาษาไทยฟันน้ำนม
วิชาภาษาไทยฟันน้ำนมชุดนี้ เป็นชุดปูพื้นฐานการอ่าน การเขียน เหมาะสำหรับ คุณครู ผู้ปกครอง หรือผู้สนใจทั่วไป เนื้อหาแบ่งออกเป้น 3 เรื่อง คือ
เรื่องที่ 1. สนุกกับพยัญชนะ
เรื่องที่ 2. พิชิตสระหรรษา
เรื่องที่ 3. วรรณยุกต์เริงร่า
ซึ่งในแต่ละเรื่อง แบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 EP เพื่อง่ายต่อการทำความเข้าใจ โดย EP ที่ 1 และ 2 เน้นอธิบายและเชื่อมโยงความเข้าใจเนื้อหา เหมาะสมำหรับทำความเข้าใจก่อนสอน ส่วน EP 3 จะเป็นสื่อและการสอน ที่นำไปสอนเด็กได้เลย  นอกจากนี้จะมีสัญลักษณ์เพื่อให้ผู้เรียนปฏิบัติตาม เช่น ท่องจำ อ่านออกเสียง หรือ เขียน เป็นต้น 
ขอให้สนุกกับการเรียนนะคะ
อ.ไซหนับ เอสเอ