หลักสูตร เรียนภาษาไทยกับไทยพาณิชย์

"ภาษาไทยง่ายนิดเดียว"  หากเรียนรู้อย่างเข้าใจหลักสูตรการเรียนรู้ชุดนี้ เป็นการเริ่มต้นการเรียนรู้ภาษาไทย ที่จะสอนให้นักเรียนชั้นประถมศึกษา ให้อ่านออกเขียนได้ ที่รวบรวมและจัดเป็นหมวดหมู่เหมือนตู้เสื้อผ้า  ซึ่งเหมาะสำหรับครูภาษาไทยที่จะใช้ศึกษาเพิ่มเติมสำหรับนำไปสอนให้กับนักเรียน และจะช่วยครูที่มีหน้าที่สอนภาษาไทย แต่ไม่ได้จบเอกภาษาไทยได้มีหลักในการสอนที่ง่ายขึ้น  รวมถึงผู้ที่สนใจทั่วไปที่สนใจศึกษาเพิ่มเติม

banner - Copy